Sauene som benyttes i NM er av rasen NKS og kommer fra to besetninger i Lier, henholdsvis Arne Christoffer Sand og Jon Sand. Besetningene er godt vant til hunder, både i forbindelse med det daglige arbeid, sanking og til trening av gjeterhund.

Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.

Sponsorer

Klikk på sponsor for å besøke nettside