Prøvereglement

Prøvereglement for gjeterhundprøver revideres i mars hvert år av gjeterhundrådet i Norsk Sau og Geit (NSG). Ny informasjon vil bli lagt ut når dette er klart

Les hele reglementet fra mars 2016 her

Sponsorer

Klikk på sponsor for å besøke nettside